Velkommen

Takk for at du vil være med å gjøre nettsidene for de videregående skolene mer brukervennlige.

Testen tar ikke mer enn 5 minutter å gjennomføre.

Svarene dine vil hjelpe oss å organisere innholdet. På neste side finner du ut hvordan.